Skip to content Skip to footer

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Şirketimiz Hacivat Mah. Sandıkcılar Cad. 4. Bal Sk. No :15 16290 Yıldırım – Bursa adresinde mukim BKB METAL İZOLASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırlanmış ve sizlere sunulmuştur.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Şirketimizle iletişime geçerken temin edilen kimlik bilgileriniz, adres-iletişim bilgileriniz, eğitim–yetkinlik-mesleki deneyim bilgileriniz, askerlik durum bilginiz, referans bilginiz, fotoğrafınız, sağlık durumu bilginiz; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, doğru ve gerektiğinde güncel olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun bir şekilde, sizlerle iletişim kurulması amacıyla Şirketimiz tarafından işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

İşbu Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel verileriniz Şirket adresimizde doldurabileceğiniz iş başvuru formuyla fiziksel olarak, internet sitemizde yer alan iletişim başvuru formunun doldurulup iletilmesi ya da şirketimize iletmiş olduğunuz özgeçmiş (CV) aracılığıyla elektronik ortamda toplanmakta ve KVKK’nun 5. Maddesinde yer alan “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine, kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rızanızın gerektiği durumlarda (Örneğin iş başvurunuzun başvurduğunuz pozisyon harici bir pozisyon için değerlendirilmesi) ise açık rızanıza dayanarak tamamen ya da kısmen otomatik yolla sadece işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Tarafınızdan edinilen kişisel veriler, Şirketimiz tarafından güvenliği için alınması gereken her türlü teknik ve idari tedbir alınarak muhafaza edilmekte ve üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NDAN DOĞAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak siz aday personellerimiz KVKK’nun 11. Maddesinde belirtilen haklara sahipsiniz. Söz konusu haklarınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde Hacivat Mah. Sandıkcılar Cad. 4. Bal Sk. No :15 16290 Yıldırım – Bursa adresine iletmek suretiyle yazılı olarak ya da bkbmetal.com web adresinde yer alan Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu kanalıyla kullanılabilirsiniz.

Kişisel verilerin işlenmesinden önce Veri Sorumlusu BKB METAL İZOLASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanan ve tarafıma sunulan bilgilendirmeyi okuduğumu, anladığımı ve kişisel verilerime ilişkin olarak bilgilendirildiğimi kabul ederim.

Whatsapp hattı

İletişim Formu